Lịch sự kiện sắp tới

Hôm nay Thứ Bảy, 24/02/2024

Ngoài lịch offline Tarot phía dưới, các bạn cũng có thể đặt lịch online bằng cách nhắn tin tới Fan page của X-Tarot nhé.

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

24 / 02

25 / 02

Reader QQ
ngõ 154 P. Đội Cấn
17h00 - 20h00
Còn 3 chỗ

26 / 02

Reader Az
69 Ngõ Lương Sử C
13h-18h
Còn 5 chỗ

27 / 02

Reader QQ
ngõ 154 P. Đội Cấn
19h00 - 21h00
Còn 2 chỗ

28 / 02

29 / 02

Reader Az
69 Ngõ Lương Sử C
18h-23h
Còn 5 chỗ

01 / 03

02 / 03

03 / 03

Reader QQ
ngõ 154 P. Đội Cấn
17h00 - 20h00
Còn 3 chỗ

04 / 03

Reader Az
69 Ngõ Lương Sử C
13h-18h
Còn 5 chỗ

05 / 03

Reader QQ
ngõ 154 P. Đội Cấn
19h00 - 21h00
Còn 2 chỗ

06 / 03

07 / 03

Reader Az
69 Ngõ Lương Sử C
18h-23h
Còn 5 chỗ

08 / 03

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

24 / 02

25 / 02

26 / 02

27 / 02

28 / 02

29 / 02

01 / 03

02 / 03

03 / 03

04 / 03

05 / 03

06 / 03

07 / 03

08 / 03Nếu bạn đã từng xem tại X-Tarot, xin hãy để lại vài dòng đánh giá chất lượng tại mục fan page reviews. Xin chân thành cảm ơn!!

Phản hồi từ khách hàng