Skip to content

Các lớp học Tarot

Các lớp dành cho người mới

Lớp học X-Class Basic

Giảng viên: Reader Az

Thời lượng: 7 buổi lý thuyết + 2-3 buổi thực hành + 1 buổi thi tốt nghiệp

Học phí: 2.500.000/khoá

Địa điểm: 69 Lương Sử C – Hà Nội

Thời gian khai giảng: Định kỳ, 3 lớp / năm, khai giảng vào các tháng 4 – 8 – 12 hàng năm

Khóa học X-Class Online

Giảng viên: Reader Az

Thời lượng: Đang cập nhật

Học phí: Đang cập nhập/khoá

Hình thức: Video khóa học + Các buổi workshop Q&A + Room khóa học


Các lớp đặc biệt

Lớp học X-Class Advance

Giảng viên: Reader Az

Thời lượng: Updating…

Học phí: Updating…

Địa điểm: 69 Lương Sử C – Hà Nội


Để đăng ký học, xin vui lòng liên hệ fanpage – https://facebook.com/xemtarot